ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის (OPEC), წევრი სახელმწიფოების პოტენციალი ენერგო რესურსების წარმოების სფეროში