მისამართი:
კოსტავას 77ა
თბილისი, საქართველო 0171

ტელ.:
2 55 22 22
  • *5522
https://www.facebook.com/ug.edu.ge

ელ.ფოსტა:
info@ug.edu.ge; ug@ug.edu.ge